lux cafè

La voluntat del projectiste consisteix en generar un espai completament variable  a partir de la llum, i en provocar l'obertura virtual del recinte, buscant l'efecte de "destapat" del contenidor.

La capsa existent requereix, primer de tot, d'un aïllament acústic en totes les seves cares, per formar una mena de contenidor flotant completament separat de l'estructura de l'immoble en tot el seu perímetre. Per a quantificar i determinar les característiques d'aquest aïllament, en fase de projecte i d'execució de les obres, la propietat ha contractat els serveis d'una enginyeria especialitzada en temes acústics. Els acabats interiors del bar es col.loquen revestint la darrera capa d'aïllament acústic determinada pels calculistes anomenats.

El volum interior del local es concep com una gran banyera negra formada per el paviment i les parets perimetrals fins a uns 2 m. d'alçada. A partir d'aquesta cota les parets seran completament blanques per poder ser usades com a pantalles de projecció d'imatges i reflectores de la llum de colors variable que caracteritzarà el local. El sostre, que acollirà tots els mecanismes productors de llum i de condicionament de l'aire, es pintarà de negre per evitar qualsevol protagonisme espaial.

La barra, indiscutible protagonista del bar, recorre com una espina estructural el local en tota la seva fondària. Es situa a la dreta de l'entrada permetent que l'espai destinat al públic s'eixampli a partir del queixal que conforma l'acabament de l'escala de veïns, i preveient la futura ampliació del bar cap al local simètric de la mateixa planta baixa. Sobre la barra, construïda d'un material tipus "Corian" de color blanc, i sobre la franja de paviment blanc de 1,2 m. que marca el seu àmbit d'influència, s'enfocaran unes lluminàries provinents del sostre per crear ombres de colors diversos basant-nos en l'efecte RGB.

 

Autor/s: Ricard Turon + Jaume Blancafort + Bet Capdeferro

Promotor: Privat

Superfície: 135m2


1 2 3 4 5 6 7 8
Projectes Estudi Última hora Contacte