Pavelló Rem, Banyoles

Reconeguda internacionalment la idoneïtat de l'estany de Banyoles per a les competicions de rem, i a l'horitzó el Campionat del Món de Rem Banyoles-2004, es requereix solucionar amb certa flexibilitat, la col·locació d'espectadors i el control final de les regates i incorporar la operació com a  infrastuctura esportiva permanent, més enllà de l'esdeveniment que la genera.

Es superposa la geometria derivada del reglament per a la pràctica del rem, amb la topografia-batimetria pròpia de l'estany, i es compatibilitzen usos esportius amb altres d'oci, lleure, investigació i natura propis d'un sistema lacustre.

Una topografia de moviment de terres, similar a la colonització del paisatge rural de "feixes" per a explotacions agrícoles, col·loca els primers espectadors vora la ribera. Una peça prefabricada de formigó, "Banc-i-tú", que s'impregna de les tonalitats predominants de les fulles dels arbres inmediats, recolzada al terra i col·locada una al costat de l'altra succesivament, perfila unes grades-integrades, que contenen les "feixes" i redefineixen nous camins paral·lels al circuit peatonal i pista d'atletisme expontània de 8km de circumvalació de l'estany.

Una estructura vertical, transparent, lleugera de fusta, anclada entre joncs dins l'aigua, permet el control dels resultats de les regates amb la fotografia d'alta definició en el seu nivell intermitg, alhora que la observació ecològica, biològica, naturalista  del medi lacustre. Torre-Mirador, construcció palafítica clavada sota aigua amb micopilots de formigó a una fundària de 15 m i que sura cap amunt amb 65 pilars de fusta laminada i tractada fins a 7m, per albergar un petit recinte tancat amb vidre, i deixar lliure l'accés fins a la cota superior del mirador del pavelló. Una nova "pesquera", aixecada del terra i de l'aigua, que s'incorpora en el perfil de construccions del segle XIX sobre l'aigua.

Waterline: ànecs, joncs, micropilots, pilars de fusta, "pesquera", herba, "banc-i-tú",  "feixes", arbres... ordenats en una petita intervenció d'acupuntura dins una zona d'especial protecció, a l'actualitat com a espai d'interès natural del PEIN, en un futur, potser Parc Natural...

Autor/s: Ricard Turon + Josep Cargol

Promotor: Ajuntament de Banyoles

superfície: 3000 + 25m2


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Projectes Estudi Última hora Contacte