I guana House

La voluntat de girar la casa sobre ella mateixa ubica totes les obertures en punts estratègics sempre en coherència amb llur interior i agrupant-les en zones de porxos, petits, o més grans, en funció del nombre d'estances que s'hi aboquen.

Seguint el mateix criteri de col·locació sobre la parcel·la, orientació i obertures, es projecta la façana volumètricament des de una pell de tancament formada de toxtana a cara vista per sobre de l'estructura base de formigó armat, intentant barrejar dues tonalitats que corresponen als dos cosos diferenciats en alçada, és a dir tot allò que dona al pati interior i la resta quan la coberta recull fins el punt més alt l'altell.

Com un camaleó la casa es coloreja de les tonalitats que té més properes, i tot i la volumetria que adquireix la construcció, participa del veïnat on s'emplaça des de el jardins de gespa verda fins a la aresta mes elevada situada a 7 metres respecte el nivell de la vorera a la mateixa cota dels habitatges adjacents de totxana vermella.

 

Autor/s: Ricard Turon + Josep Cargol

Promotor: Privat

Fotografies: Espai Androna

Superfície: 250 m2


1 2 3 4 5 6 7
Projectes Estudi Última hora Contacte