New-Niu d'esports

Buscant sempre el mínim impacte visual i el màxim respecte a un entorn tant característic com la Devesa. Per això s'ha emprat la màxima compressió del usos en l'interior de la nova construcció per obtenir la petjada ecològica mínima des de la fonamentació de la construcció, incorporant altres usos en la planta altell en vertical respecte la planta del Pavelló i minimitzar la façana exterior.

La geometria i la forma del Pavelló s'estructuren a base d'unes grans lamel·les formades de panells sandwich amb acabat metàl·lic d'inoxidable reflectant, que embolcallen tota la volumetria necessària resseguint l'estructura de la construcció, col·locant tots els accessos, i orientant-se a fi i afecte d'obtenir el millor control solar, tèrmic i d'integració màxima en l'entorn paisatgístic incorporant el cromatisme de l'entorn directament o indirectament per reflexió, ja des de el mateix material així com les peces vidriades que defineix el tancament de la volumetria.

Aquest sistema de grans lamel·les continues orientades amb màxima captació de llum natural a Nord i màxim control solar a sud i amb la opacitat necessària a est i oest en les façanes laterals també deixen entrar la llum natural per la coberta i disposant l'espai i de incidència solar optima per la col·locació de plaques fotovoltaiques i/ó plaques solars per l'aigua calenta sanitària i recuperació d'energia.

Tot el conjunt permet que no es produeixi enlluernament a la cota de desenvolupament de les activitats esportives a la Pista, però alhora definir la il·luminació òptima artificial reproduint les mateixes incidències de la llum natural. 

De dia, les grans cintes continues incorporen el paisatge dels plàtans de la Devesa i del mateix cel.

De nit, el Pavelló es un gran cistell de llum, que acompanya els esportistes en el seu entrar i sortir, així com qualsevol ciutadà que s'acosta, passeja o també fa esport a l'entorn del Pavelló i la Devesa.

 

Autor/s: Ricard Turon + Josep Cargol

Promotor: Ajuntament de Girona

Superfície: 3.200 m2


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Projectes Estudi Última hora Contacte