L'escala de l'Escala

En aquest projecte s'aposta per apropiar-se de les vistes al mar. En una parcel·la a segona línia de mar, els arbres i les edificacions veïnes dificultem molt la vista. L'ús de la coberta com a segon jardí i mirador és el que defineix el perfil i la volumetria de la vivenda.

La ubicació d'un espai porxat per els cotxes a la cota d'accés evita la construcció de rampes i soterranis i permet l'ús de la totalitat de la parcel·la com a jardí. El programa de vivenda es desenvolupa desdoblat, per una banda la zona d'ús diürn es col·loca a cota del terreny natural mentre que la zona nocturna de la vivenda es deprimeix lleugerament amb una petita modificació d ela topografia del terreny.

La coberta enjardinada i el porxo dels cotxes són dos elements que ajuden a aconseguir un bon comportament climàtic de l'edifici, 60cms. de terra enjardinada proporcionen un bon aïllament tèrmic i acústic, l'ombra del porxo del garatge fa millorar també el comportament tèrmic.

Autor/s: Ricard Turon + Josep Cargol

Promotor: Privat

Fotografies: Espai Androna

Superfície: 350m2


1 2 3 4 5 6
Projectes Estudi Última hora Contacte