Palau Firal, Amposta

Concurs.

Canvi d'ubicació del palau firal : El pavelló es situa en un emplaçament més adequat al seu tamany. Alhora, el parc s'aprofita de l'activitat que genera el pavelló per donar-li vida, ús,... El solar alliberat es reconverteix en extensió del parc / aparcament exterior / construcció equipament...

Edifici fita: Palau firal com a llanterna, centre generador d'activitat.

Auditori edifici docent: Donades les dimensions d'aquesta sala, es planteja com la part del programa més vinculada a la ciutat.

Alliberament planta baixa: L'edifici s'enretira de l'alineació de façana per mostrar l'accés a la fira.      

Planta firal circular: Per una superfície construïda equivalent, una planta circular genera una superfície de façana un 16% inferior que una planta quadrada. Això comporta unes pèrdues energètiques i uns costos d'execució proporcionalment menors.

Estructura lleugera: El sistema constructiu d'estructura lleugera en sec redueixen les emissions de CO2 durant el procés d'elaboració, alhora que permeten el desmuntatge posterior i reutilització.

Sistema de climatització per geotèrmia: Aquet sistema, a pesar de ser més car alhora de la instal·lació, permet uns rendiments energètics de 1 a 5 (per cada KW consumit se'n generen 5 de calor).

Façana de doble pell ventilada: La doble façana amb una cambra d'aire ventilable (segons necessitats) permet controlar les pèrdues o guanys de l'edifici i minimitzar la necessitat d'aportació de calor o fred.

Autor/s: Jordi Sala + Ricard Turon     

Promotor: Ajuntament Amposta

Superfície: 6000 m2


1 2 3 4 5 6 7 8 9
Projectes Estudi Última hora Contacte