Facultat de Turisme UdG

Concurs. 1r accessit

La primera decisió consisteix en comunicar l'aparcament de nova construcció (345 places) que es proposa a l'oest del solar amb una passera de vianants pública. L'edifici es planteja com a la porta d'entrada al campus, ja que comunica l'aparcament  més important del campus(45% de les places) amb l'eix de vianants principal d'aquest. Aquest aparcament està a la cota +96, i l'eix de vianants a la cota +98. Aquesta passera passa per sobre del vial de servei per a l'edifici escolar, de tal manera que aquest ja no suposa una barrera per a l'accessibilitat des de la carretera de Montilivi.

L'edifici pretén, alhora, agafar alçada respecte a l'edifici del costat (aulari) per tal d'homogeneïtzar les alçades i donar una façana contínua des dels carrers del voltant. Pes tal d'aconseguir-ho, l'edifici s'esponja interiorment a partir d'uns paris que garanteixen la òptima il·luminació de totes les estances.

Autor/s: Jordi Sala + Ricard Turon

Promotor: Universitst de Girona

Superfície: 4000m2


1 2 3 4 5 6
Projectes Estudi Última hora Contacte