Mowgli's House

Ampliar la casa de l'àvia perquè hi pugui viure la família de la filla... ocupant la part oest de la parcel·la "juntos pero no revueltos". Un porxo uneix la planta pis de l'ampliació amb la vivenda actual, conformant un habitatge. L'àvia es queda amb la panta baixa... a peu d jardí.

L'ampliació és una espai obert i zigzaguejant, el sostre, també de diferernts pendents, es construeix amb revoltons ceràmics aleatòriament pintats i vistos per aconseguir un ambient obert i càlid directament extret de l'execució de l'estructura... un paviment de peces de formigó s'extén per la totalitat de la inbtervenció des del carrer d'accés fins al porxo. Uneix la planta baixa amb la pis una escala lleugera de planxa d'acer plegada que puja "de puntetes" gairbé sense tocar la paret i penjant-se del sostre en pocs punts.

Espai ampli diàfan i obert a la bona orientació i completament opac a Nord... un gran poxo comunica les dos vivendes i actua com a terrassa a l'ombra...

 

Autor/s: Ricard Turon

Promotor: Privat

Superfície: 250m2


1 2 3 4 5 6 7 8 9
Projectes Estudi Última hora Contacte