Adequació i millora de l'entorn del pavelló poliesportiu (Quart)    
Serveis i productes > En construcció

 Adequació i millora de l'entorn del pavelló poliesportiu (Quart)


El projecte té com a objecte l'adequació i millora de l'entorn del pavelló poliesportiu de Quart. L'entorn del poliesportiu es planteja com una plaça, entesa com a un únic espai amb un paviment dur, continu i asfàltic.

La plaça té com a façanes el pavelló poliesportiu, el monticle de la piscina, el bosc de la rivera i el monticle. El fet de potenciar l'ús de la plaça aprofitant l'oportunitat que ofereixen les ombres projectades pels magnífics arbres, garanteixen l'èxit de concurrència i la plena integració de l'equipament amb els

habitants de Quart.

En la trama urbana la plaça es troba situada enmig de quatre equipaments, entre els quals es troba el pavelló municipal, el camp de futbol, la piscina municipal i el centre cívic de Quart. Aquesta zona es beneficia dels equipaments del voltant, però disposa d'autonomia i caràcter propi. Les parts que conformen la plaça són les següents: la zona arbrada del bosc gran, el bosc petit i l'explanada.

  • La zona arbrada serà un sotabosc la qual respectarà la topografia existent i el paviment la resseguirà per tal de incorporar-la en la zona central.
  • La segona zona arbrada correspon a un petit bosc de nova creació que dialogarà de manera directa recreixent-se amb el bosc existent i conformarà uns límits de la plaça.
  • A la zona de l'explanada es preveu un espai ampli al qual poder-hi realitzar diverses activitats, com a fires, festes o la possibilitat de realitzar-hi algun concert.

La utilització de cada espai queda definida i limitada pel voral que impedeix l’ús dels vehicles a dins de la plaça. Quedant doncs l'espai de plaça per a ús a vianants i les vores per a l'ús de vehicles. Es permetrà l'accés a la plaça mitjançant unes pilones extraïbles que en limitaran el seu accés indesitjat.Tornar enrere