08 Interiors per la Cambra de la Propietat Urbana de Sant Feliu de Guíxols    
Serveis i productes

08 Interiors per la Cambra de la Propietat Urbana de Sant Feliu de Guíxols


Connectar el local amb el carrer i desvincular-lo de l’escala de veïns

Màxim aprofitament de la superfície per ubicar-hi les oficines de la Cambra de la Propietat Urbana

Relacionar visualment el local amb el passeig dels Guíxols

Fitxers relacionats

Tornar enrere