Interiors per la Cambra de la Propietat Urbana (Sant Feliu de Guíxols)    
Serveis i productes

 Interiors per la Cambra de la Propietat Urbana (Sant Feliu de Guíxols)


Connectar el local amb el carrer i desvincular-lo de l’escala de veïns

Màxim aprofitament de la superfície per ubicar-hi les oficines de la Cambra de la Propietat Urbana

Relacionar visualment el local amb el passeig dels Guíxols

Fitxers relacionats

Tornar enrere