Interiors per Vinomi (Girona)      

Interiors per Vinomi (Girona)


Ens encarreguen adequar una nau d’un edifici catalogat com a sala de tast de vins i restaurant. La nostra resposta és clara i contundent: farem una taula, una taula blanca i contínua...

Sobre un llit de formigó, construïm una taula d’acer lacat de vuit metres de llarg amb només una pota a cada extrem. La taula té una alçada que permet utilitzar-la dret o amb tamborets i la seva posició estratègica al local ordena l’espai i permet diferents usos.

Al fons, un moble d'enllistonat de roure emmarca unes màquines dispensadores de vi i il·lumina les copes necessàries.

Al sostre, sorregem el reflex de la taula i deixem a la vista el reflex de la construcció. Una gran lluminària lineal i unes de cilíndriques il·luminen el volum i l'omplen.

Una de les parets és sorrejada i l’altra pintada i envernissada, evidentment del color del vi. La resta es revesteix de projectat acústic per qüestions de confort i de textura.
Tornar enrere