Interiors per la Cambra de la Propietat Urbana (Sant Feliu de Guíxols)      

Interiors per la Cambra de la Propietat Urbana (Sant Feliu de Guíxols)


Connectar el local amb el carrer i desvincular-lo de l’escala de veïns

Màxim aprofitament de la superfície per ubicar-hi les oficines de la Cambra de la Propietat Urbana

Relacionar visualment el local amb el passeig dels Guíxols
Tornar enrere